مطالب منتشر شده در دسته ی "بهترین باشگاه بدنسازی و پرورش اندام تهران"

باشگاه طلایی فرشته تهران

باشگاه طلایی فرشته تهران

لیست باشگاه های بدنسازی تهران / باشگاه طلایی فرشته تهران شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش معرفی باشگاه طلایی فرشته تهران زمینه کاری باشگاه آقایان : بدنسازی - بادی کلاسیک - فیتنس - اسپینینگ زمینه کاری باشگاه بانوان : ایروبیک - کار با دستگاه - اسپینینگ ساعت کاری: آقایان : ازساعت 17:00 الی 24:00 بانوان

ادامه خبر
باشگاه بدنسازی یاس تهران

باشگاه بدنسازی یاس تهران

لیست باشگاه های بدنسازی تهران / باشگاه بدنسازی یاس تهران شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش معرفی باشگاه بدنسازی یاس تهران زمینه کاری باشگاه آقایان : پرورش اندام - فیتنس - بادی کلاسیک زمینه کاری باشگاه بانوان : ساعت کاری: آقایان : ازساعت 8:00 الی 23:00 بانوان : متراژ باشگاه : 550 متر

ادامه خبر
باشگاه بدنسازی رهنما تهران

باشگاه بدنسازی رهنما تهران

لیست باشگاه های بدنسازی تهران / باشگاه بدنسازی رهنما تهران شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش معرفی باشگاه بدنسازی رهنما تهران زمینه کاری باشگاه آقایان : بدنسازی - بادی کلاسیک - فیتنس زمینه کاری باشگاه بانوان : ساعت کاری: آقایان : ازساعت 8:3 الی 23:30 بانوان : متراژ باشگاه : 720 متر مربیان

ادامه خبر
باشگاه بدنسازی ایران سعادت رویال

باشگاه بدنسازی ایران سعادت رویال

لیست باشگاه های بدنسازی تهران / باشگاه بدنسازی ایران سعادت رویال شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش معرفی باشگاه بدنسازی ایران سعادت رویال زمینه کاری باشگاه آقایان : بدنسازی – فیتنس – صخره نوردی – MMA - رزمی زمینه کاری باشگاه بانوان : کار با دستگاه – یوگا – پیلاتس

ادامه خبر
باشگاه بدنسازی امیرکبیر تهران

باشگاه بدنسازی امیرکبیر تهران

لیست باشگاه های بدنسازی تهران / باشگاه بدنسازی امیرکبیر تهران شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش معرفی باشگاه بدنسازی امیرکبیر تهران زمینه کاری باشگاه آقایان : پرورش اندام- بادی کلاسیک - فیتنس زمینه کاری باشگاه بانوان : ایروبیک - کار با دستگاه - آمادگی جسمانی ساعت کاری: آقایان : ازساعت 14:00 الی 23:30

ادامه خبر
باشگاه بدنسازی عباسپور رکورد تهران

باشگاه بدنسازی عباسپور رکورد تهران

لیست باشگاه های بدنسازی تهران / باشگاه بدنسازی عباسپور رکورد تهران شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش معرفی باشگاه بدنسازی عباسپور رکورد تهران زمینه کاری باشگاه : پرورش اندام - فیتنس - بادی کلاسیک - اسپینینگ ساعت کاری: آقایان : از ساعت 14:00  الی 23:00 بانوان : از ساعت 8:00 الی

ادامه خبر
باشگاه بدنسازی دنیای قدرت تهران

باشگاه بدنسازی دنیای قدرت تهران

لیست باشگاه های بدنسازی تهران / باشگاه بدنسازی دنیای قدرت تهران شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش معرفی باشگاه بدنسازی دنیای قدرت تهران زمینه کاری باشگاه : بدنسازی - بادی کلاسیک - فیتنس - ایروبیک ساعت کاری: آقایان : ازساعت 6:00  الی 24:00 بانوان : متراژ باشگاه : 1000 متر مربیان : احمد

ادامه خبر