مطالب منتشر شده در دسته ی "بهترین مجموعه آبی و استخر مشهد"

پارک ساحلی آفتاب

پارک ساحلی آفتاب

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - پارک ساحلی آفتاب شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از پارک ساحلی آفتاب مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : مشهد - انتهاي بلوار خیام شمالی- ميدان بهارستان- جنب الماس شرق مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 37114619-051 ایمیل: Info@psaftab.com اینستاگرام:

ادامه خبر
استخر شنای اندیشه

استخر شنای اندیشه

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای اندیشه شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر شنای اندیشه مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : قاسم آباد-انتهای بلوار اندیشه مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: ایمیل: اینستاگرام: استخر اندیشه  یکی از بهترین استخر ها و

ادامه خبر
پارک آبی ایرانیان

پارک آبی ایرانیان

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - پارک آبی ایرانیان شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از پارک آبی ایرانیان مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : مشهد - بلوار حجاب-نبش حجاب ۸ مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 05136632123 ایمیل: اینستاگرام: [caption id="attachment_1276" align="aligncenter" width="300"] پارک

ادامه خبر
استخر هتل پارس

استخر هتل پارس

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر هتل پارس شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر شنای هتل پارس مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : مشهد،بلوار وكيل آباد،تقاطع خيابان شهيد صياد شيرازي مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 05138689201 ایمیل: اینستاگرام: [caption

ادامه خبر
استخر شنای نشاط

استخر شنای نشاط

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای نشاط شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر شنای نشاط مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : قاسم آباد-بلوار شاهد-شاهد 10 مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 5225892-513 ایمیل: اینستاگرام: استخر نشاط  یکی از بهترین استخر ها و

ادامه خبر
سرزمین موجهای خروشان

سرزمین موجهای خروشان

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - سرزمین موجهای خروشان شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از مجموعه آبی موجهای خروشان مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : مشهد - کیلومتر 2 جاده شاندیز مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 051-35144000 ایمیل: managemenet@MojhayeKhorooshan.ir اینستاگرام: موجهای خروشان  یکی از بهترین

ادامه خبر
استخر شنای کوثر

استخر شنای کوثر

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای کوثر شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر کوثر مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 511-6216603 ایمیل: اینستاگرام: استخر کوثر  یکی از بهترین استخر ها و مجموعه های تفریحی

ادامه خبر
سرزمین موجهای آبی

سرزمین موجهای آبی

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - سرزمین موجهای آبی شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از پارک آبی موجهای آبی : به صورت عمومی نوع مجموعه : سرپوشیده آدرس : مشهد - بزرگراه امام علي - بلوار انديشه - نبش انديشه 83 مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه:

ادامه خبر
استخر شنای صداوسیما

استخر شنای صداوسیما

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای صداوسیما شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر صداوسیما مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : روباز آدرس : ابتدای شهرک نوفل لو شاتو - اداره مرکزی صداوسیمای مشهد مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 513-8403001 ایمیل: اینستاگرام: استخر صداوسیما  یکی

ادامه خبر
استخر شنای ارمغان

استخر شنای ارمغان

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای ارمغان شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر ارمغان مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : بلوار فرامرز عباسی - خیابان رسالت مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 0513-6007 ایمیل: اینستاگرام: [caption id="attachment_1207" align="aligncenter" width="300"] استخر شنای

ادامه خبر
استخر شنای پارک ملت

استخر شنای پارک ملت

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای پارک ملت شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر پارک ملت مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : روباز آدرس : مشهد - پارک ملت مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 0511-6044096 ایمیل: اینستاگرام: استخر پارک ملت  یکی

ادامه خبر
استخر شنای آسمان

استخر شنای آسمان

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای آسمان شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر آسمان مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : انتهای نخریسی مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: ایمیل: اینستاگرام: استخر آسمان  یکی از بهترین استخر ها و مجموعه

ادامه خبر
استخر شنای شرکت گاز

استخر شنای شرکت گاز

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای شرکت گاز شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر شرکت گاز مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 513-868001 ایمیل: اینستاگرام: استخر شرکت گاز  یکی از بهترین استخر ها و

ادامه خبر
استخر شنای لاله

استخر شنای لاله

لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای لاله شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر لاله مشهد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : کوی آب و برق مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 513-8683148 ایمیل: اینستاگرام: استخر شنای لاله  یکی از بهترین استخر

ادامه خبر
استخر شنای راد

استخر شنای راد

 لیست مجموعه های آبی و استخر های شنای مشهد - استخر شنای راد شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش نوع استفاده از استخر راد : به صورت عمومی نوع استخر : سرپوشیده آدرس : انتهای شهرک نوفل لوشاتو مدیریت مجموعه: تلفن مجموعه: 05138789632 ایمیل: اینستاگرام: استخر شنای راد  یکی از بهترین استخر ها و مجموعه

ادامه خبر