مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح ازدواج آسان"

ازدواج آسان و ساده

ازدواج آسان و ساده

ازدواج آسان و ساده ازدواج آسان و ساده- قطعا بزرگترین دلیل فرار جوانان بالا بودن هزینه های وحشتناک مراسمات ، سنت های دست و پاگیر و غلطی است که متاسفانه در جامعه امروزی روایج یافته است.هر چه به جلو میرویم این مراسمات تغییرات زیادی نموده و به طور غیر قابل

ادامه خبر