متاسفانه آمار طلاق در کشورمان وضعیت مطلوبی ندارد، چراکه وجود چنین ناهنجاری اجتماعی حتی به کمترین میزان خود در کشور اسلامی نظیر ایران بیش از هر جای دیگری چشم گیر است.همانطور که می دانیم تاکید و سفارش اسلام به یاد گیری مهارت های اصلی ازدواج موفق به قدری از جایگاه رفیعی برخوردار بوده که کمتر جایی در آموزه های دینی ما به طلاق اشاره شده است و آموزه های دینی ما بیش از هر چیز دیگری بر تحکیم بنیان خانواده سفارش شده است.

مهارت های اصلی ازدواج موفق

مهارت های اصلی ازدواج موفق

در این مقاله میخواهیم به صورت ریشه ای به مبحث طلاق و علل حادث شدن آن در جامعه را بررسی کنیم.

 

دلایل عمده افزایش آمار طلاق در جوامع بشری

افزایش آمار طلاق بیش از همه تحت تأثیر وضعیت اقتصادی نامناسب و بحران بیکاری بوده است. به عبارت دیگر هر چه وضعیت اقتصادی نامناسب تر و تورم بیشتر شود، خانواده ها بیشتر در معرض این آسیب قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر در جامعه ما مهارت های اصلی ازدواج موفق مورد غفلت قرار گرفته است و جامعه تنها ازدواج را تبلیغ می کند اما مهارت های ازدواج موفق مغفول می ماند.
به دلیل شرایط گذار جامعه از سنتی به مدرنیته برخی ارزش ها از سوی جوانان به چالش کشیده شده و به اندازه قبل مورد احترام نیستند و ارزش های مدرن معنوی هم هنوز به طور کامل جایگزین نشده اند. بنابراین جوانان به نوعی سردرگمی در پایبندی به ارزش ها و هنجارها دچار می شوند که این سردرگمی ها خود را در اختلافات زناشویی نشان می دهد و متأسفانه گاه به طلاق منجر شده است.

 

افزایش و گستردگی شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روی آمار طلاق

مهارت های اصلی ازدواج موفق

مهارت های اصلی ازدواج موفق

اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه به این موضوع داشته باشیم مجبوریم به خاطر بیاوریم که از زمان دستیابی و استفاده از شبکه های اجتماعی مدت زیادی نمی گذرد جامعه ما مدتها است که درگیر مشکل افزایش طلاق است شاید در بهترین حالت بتوان گفت که دسترسی و استفاده از این شبکه ها بیشتر به عنوان کاتالیزور عمل می کنند و آنچه قرار است اتفاق بیفتد را سرعت می بخشند. اما چنین دلایلی به تنهایی نمی توانند دلیل طلاق محسوب شوند، همانطور که قبلا متذکر شدیم طلاق به عوامل متعددی وابسته است و فروکاستن آن دلایل به یک موضوع، ساده انگاری است.

 

مدت زمان دوران نامزدی و تاثیر آن بر آمار طلاق

دوران نامزدی به شرطی که فقط برای آشنایی افراد باشد می تواند در کاهش طلاق مؤثر واقع شود اما مشکل جایی پیش می آید که برخی مواقع افراد در دوران نامزدی متوجه اشکالاتی می شوند اما به دلائل متعدد از جمله فشارهای خانواده و ترس از دست دادن آبرو وارد ازدواج می شوند. در واقع اگر قرار است دوران نامزدی تأثیر مثبت در کاهش طلاق داشته باشد نیازمند فرهنگ سازی مناسب در این زمینه هستیم که در صورت شکست نامزدی به هر دلیلی، جوانان مورد شماتت خانواده ها قرار نگیرند و از چرخه انتخاب شدن برای ازدواج بیرون نروند. تنها در این صورت است که این دوران می تواند مفید باشد.
9aac78b840b03278b03e3ddc34f5f8f0

 ارتباط جامعه مدرن با مقوله طلاق

بروز و ظهور پدیده ای چون طلاق نمی تواند تنها تحت تأثیر یک عامل به طور مثال پیشرفت تکنولوژی باشد که در نبود آن با کاهش آمار طلاق روبرو باشیم. برای مثال در مناطق کم برخوردارتر از تکنولوژی که احتمالا مناطق محروم تر به لحاظ توسعه یافتگی را نیز در بر می گیرد دلیل پایین بودن آمار طلاق بیشتر به خاطر وجود ساختارهای سنتی و عوامل فرهنگی سخت گیرانه نسبت به مقوله طلاق است که چه بسا با وجود آزادی ها و کم رنگ شدن ارزش ها و سنت های مخالف طلاق با موج شدید طلاق در این مناطق روبرو باشیم.

البته گاهی این محدودیت ها در برابر تقاضای طلاق بویژه در مورد زنان خود را در رفتارهای ویرانگر دیگری نظیر خودکشی و خودسوزی نشان می دهد که به نظرم بسیار مخرب تر از طلاق هستند.
راهکار برای کاهش آمار طلاق در جامعه

شرائط اجتماعی اقتصادی و سیاسی هر جامعه ای به طور ملموسی بر طلاق تأثیر دارد و فرافکنی آن به جوامع دیگر دردی از ما دوا نمی کند. مشکل در درون جامعه ماست و راهکارش هم باید در درون خودمان جستجو کنیم. کنکاش در خارج جامعه نشان دهنده عدم مسؤلیت پذیری تک تک ما در برابر مشکلات است و انداختن تقصیر به دوش کسانی که هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

مهارت های اصلی ازدواج موفق

مهارت های اصلی ازدواج موفق

ارتباط سطح توقعات زوجین از یکدیگر با طلاق

افزایش انتظارات زوجین از یکدیگر یکی از مشکلات عمده و مؤثر بر طلاق است. برخی افراد همه اهداف، آمال و آرزو های دست نیافته خود را در ازدواج جستجو می کنند و به دنبال دستیابی به این اهداف از طریق همسر هستند و از آنجایی که این نگاه غیر واقع بینانه است و نمی تواند برای اشخاص عملی شود، برای افرادسرخوردگی ایجاد می کند و نهایتا به طلاق منجر می شود و یا بدتر از آن به طلاق خاموش که مشکلاتش چندین برابر طلاق رسمی است می انجامد.

سطح توقعات زوجین

مهارت های اصلی ازدواج موفق

یکی از بهترین راهکارها در این زمینه ارائه کارگاه های مهارت زندگی، مهارت های اصلی ازدواج موفق و کلاس های خود شناسی است که به افراد کمک می کند که به دیدگاه روشن تری از اهداف خود دست یابند و به طور دقیق از ازدواج شناخت پیدا کنند و نهایتا در مورد انتظارات و توقعات خود از ازدواج و همسر به درک عمیق تری برسند و آنرا تعدیل کنند.

 

کاهش آمار طلاق و راهکاری برای مسئولان ذیربط

با توجه به مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد، جای دارد تا مسئولان به دنبال حل مسائلی باشند که به طور معناداری بر طلاق تأثیر دارند، نظیر کاهش تورم، بیکاری و مشکل مسکن و پیشنهاد دیگر بنده هم این است که در طول فرآیند اجتماعی شدن افراد از دوران کودکی مسؤلیت پذیری و تقویت اعتماد به نفس ، تقویت روحیه مبارزه با مشکلات و حل مسائل به افراد آموزش داده شود تا افراد به محض برخورد با مشکلات در زندگی خانوادگی، راه حل را در طلاق جستجو نکنند.

 

 

نظر شما!!

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.