سالن ورزشی شهید کوشه ای / سالنهای ورزشی مشهد

شادابی، نشاط، سلامت و تندرستی با ورزش

مجموعه ورزشی شهید کوشه ای با متراژ :

رشته های ورزشی فعال :

آدرس: سناباد35، دانشسرای جنوبی

مدیریت مجموعه:

تلفن مجموعه: 84101503

ایمیل:

اینستاگرام:

سالنهای ورزشی مشهد / سالن ورزشی بهمن

سالنهای ورزشی شهر مشهد

سالن ورزشی شهید کوشه ای یکی از سالن های فعال ورزشی شهر مشهد

لیست سالنهای ورزشی مشهد در رزرو آسان

نظر شما!!

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.