تالار و باغسرای کاخ اعظم

باغ تالار کاخ اعظم مشهد

مدیر تالار:آقای سیدی

تلفن تالار:35593080

تلفن همراه: 09153153932    09153141830

سایت تالار:

پست الکترونیک:

اینستاگرام:

آدرس مجموعه:

مشهد ابتدای جاده شاندیز ، مدرس 5 شرقی ، بعد از چهارراه اول ، قطعه 5 ، سمت راست تالار و باغسرای کاخ اعظم

باغ تالار پذیرایی کاخ اعظم یکی ازباغ تالار های عروسی در مشهد

مجلل ترین باغ و تالارهاي پذیرایی شـرق کشـور در رزرو آسان

تالار و باغسرای کاخ اعظم تالار و باغسرای کاخ اعظم

نظر شما!!

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.